Co należy rozumieć pod pojęciem własności przemysłowej?

Własność przemysłowa (z ang. industrial property)  to pojęcie, które można interpretować bardzo szeroko i które jest mocno obecne zarówno w prawodawstwie krajowym, europejskim, jak i międzynarodowym. Kategoria własności przemysłowej jest częścią szerszej kategorii własności intelektualnej. Mówiąc o niej, odnosimy się do różnego rodzaju wytworów myśli przemysłowej takich jak opatentowanych wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarów, nazw handlowych. Własność przemysłowa podlega szerokiej ochronie, a jej naruszenia są obarczone sankcjami karnymi, jak i cywilnymi. Jak definiowana jest własność przemysłowa w przepisach polskiego prawa.

Ochrona własności przemysłowej w Polsce

W polskim prawie przepisy dotyczące omawianego zagadnienia reguluje Ustawa z 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wymienia one konkretne prawa własności przemysłowej, które podlegają ochronie (obok wcześniej wymienionych są to również oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych i dodatkowe prawa ochronne). Ustawa wyznacza również zadania i organizację Urzędu Patentowego RP, którego odpowiada za ochronę własności przemysłowej.

Przedsiębiorcom opłaca się zadbać o ochronę własności przemysłowej. Dzięki jej rejestracji w Urzędzie Patentowym nie tylko zabezpieczymy się przed bezprawnym użyciem owoców naszej pracy przez nieuczciwą konkurencję, ale również zyskamy możliwość osiągania konkretnych dochodów z licencji i ewentualnej sprzedaży.

Posiadanie patentów na nasze rozwiązania to też mocny argument budujący prestiż naszej firmy. W zależności od rodzaju własności przemysłowej różny jest też czas jej ochrony – w przypadku wynalazków wynosi 20 lat od momentu rejestracji, wzorów przemysłowych – 25 lat, a wzorów użytkowych 10 lat. Rejestrując własność przemysłową w Urzędzie Patentowym, zabezpieczymy swoje prawa na terenie Polski. Jeśli chcemy rozszerzyć ochronę na Unię Europejską, własność powinniśmy zarejestrować w EUIPO. Możemy też zarejestrować znaki w urzędach innych krajów.