Omawianie sprawy w biurze

Obsługa prawna firm

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, która polega na stałej bądź doraźnej współpracy. Swoją ofertę kierujemy zarówno do właścicieli dużych firm, jak i właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Udzielamy wsparcia w szczególności w zakresie:

Nasi zleceniodawcy mogą liczyć na szeroki wachlarz usług związanych z doradztwem prawnym i obsługą prawną firm. Zajmujemy się reprezentowaniem naszych klientów przed organami sądowymi i administracyjnymi. Prowadzenie firmy w szybko zmieniających się czasach jest dość dużym wyzwaniem.

 

Udzielamy doradztwa prawnego jednorazowo lub też na zasadach regularnej współpracy. Oferujemy porady prawne z zakresu np.:

 • wyboru najlepszej formy działalności gospodarczej,
 • rejestracji firmy,
 • prowadzenia spółek handlowych,
 • rejestrowania zmian w KRS,
 • sporządzania różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych np. do ZUS, US,
 • tworzenia opinii prawnych,
 • tworzenia regulaminów, kontraktów handlowych czy też umów.

Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną związaną z rejestracją firmy oraz jej prawidłowym funkcjonowaniem. Zajmujemy się ochroną własności intelektualnej, która obejmuje również prawo autorskie i własność przemysłową.

 

Sprawy i mediacje gospodarcze – Września

Oferujemy obsługę prawną firm, które borykają się z trudnymi sprawami gospodarczymi. W naszej kancelarii adwokackiej we Wrześni zajmujemy się między innymi roszczeniami związanymi z podpisaniem umów między kontrahentami czy współdzieleniem spółki handlowej, a także udzielaniem porad dotyczących umów leasingu.

 

RODO, czyli ochrona danych osobowych

Wprowadzenie RODO, a dokładniej rozporządzenia o ochronie danych osobowych przez Parlament Europejski w kwietniu 2016 roku, przyniosło wiele zmian w funkcjonowaniu firm. Termin „dane osobowe” obejmuje nie tylko imię, nazwisko, PESEL, ale również np.:

 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • adres do korespondencji.

W każdej z firm powinien być administrator danych osobowych, który będzie dbał o to, by dane osobowe były przetwarzane jedynie w określonym celu i zgodnie z zasadami RODO. Niewiedza w tym zakresie może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych.

 

Windykacja należności

W przypadku nieuregulowanych faktur niejednokrotnie niezbędna okazuje się windykacja należności. Jeśli kontrahent nie chce się porozumieć, wówczas konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowanych kroków. Windykację należności można podzielić na dwa etapy:

 • postępowanie polubowne,
 • postępowanie sądowe.

Jedną z możliwości jest przygotowanie pisemnego wezwania do zapłaty, co być może zdyscyplinuje daną osobę. W przypadku zaległych płatności należy pamiętać o tym, aby dokumentować wszystkie listy polecone wysyłane do kontrahenta, by w przypadku windykacji należności na drodze sądowej móc udowodnić swoje stanowisko.

 

Zaufali nam