Blog

książka obiektu budowlanego

Kto, zgodnie z prawem budowlanym, zobowiązany jest do prowadzenia książki obiektu budowlanego?

Prawo budowlane nakłada pewne obowiązki na różne podmioty. Jednym z nich jest obowiązek prowadzenia tzw. książki obiektu budowlanego. Czy wiesz, kogo dotyczy?

Czytaj więcej

ochrona danych osobowych w internecie

Kogo dotyczy RODO?

Mimo że RODO weszło w życie już dawno temu, to nadal budzi wiele wątpliwości. Dziś poznasz podstawowe informacje na ten temat.

Czytaj więcej

sądowa sprawa gospodarcza młotek i pieniądze

Jakie sprawy mają charakter gospodarczy?

Nie jest tajemnicą, że prawo to bardzo szeroka dziedzina nauki, na którą składa się wiele gałęzi. Z tego względu niekiedy trudno określić, jaki charakter ma dana sprawa. Jest to jednak bardzo ważne, gdyż warunkuje właściwość sądu.

Czytaj więcej

para oglądająca plany projektowe

Rodzaje nieruchomości w prawie polskim

Zdaje się, że każdy wie, czym jest nieruchomość. Okazuje się jednak, że jest to pojęcie ściśle uregulowane przepisami prawa. Zobacz, co warto wiedzieć!

Czytaj więcej

prawo budowlane

Czego dotyczy prawo budowlane?

Nie jest tajemnicą, że przepisy prawa regulują najróżniejsze sfery naszego życia. Oznacza to zarazem, że jesteśmy zobowiązani do ich przestrzegania. W myśl powiedzenia, iż nieznajomość prawa szkodzi, warto mieć na uwadze, które dziedziny podlegają szczególnym regulacjom. Jedną z nich jest oczywiście prawo budowlane. Czy wiesz, czego dotyczy?

Czytaj więcej

atrybuty adwokata

Co należy rozumieć pod pojęciem własności przemysłowej?

Własność przemysłowa (z ang. industrial property)  to pojęcie, które można interpetować bardzo szeroko i które jest mocno obecne zarówno w prawodawstwie krajowym, europejskim, jak i międzynarodowym. Kategoria własności przemysłowej jest częścią szerszej kategorii własności intelektualnej. Mówiąc o niej odnosimy się do różnego rodzaju wytworów myśli przemysłowej takich jak opatentowanych wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarów, nazw handlowych. Własność przemysłowa podlega szerokiej ochronie, a jej naruszenia są obarczone sankcjami karnymi, jak i cywilnymi. Jak definiowana jest własność przemysłowa w przepisach polskiego prawa.

Czytaj więcej

drewniany młotek i księgi prawnicze

Jak polskie prawo definiuje niedostatek?

Słownik języka polskiego PWN definiuje niedostatek jako brak wystarczających środków materialnych, a także wadę, niedoskonałość czy niewystarczającą ilość. A jak wygląda definicja tego zjawiska w polskim prawie?

Czytaj więcej

adwokat rozmawia z klientem

Na czym polega naruszenie dóbr osobistych?

Dobra osobiste przysługują zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Ich katalog jest przedstawiony w Kodeksie Cywilnym. Art. 23 wśród dóbr osobistych wymienia zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, wynalazczą i racjonalizatorską, jednak nie jest to zamknięta lista. Dobra osobiste znajdują się pod ochroną prawną.

Czytaj więcej