RODO Września - wdrażanie procedur ochrony danych osobowych w firmach

RODO - czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Na jego mocy każdy przedsiębiorca powinien wdrożyć zawarte w nim nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników. Niezastosowanie się do nich może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych. Dlatego też warto w tej kwestii skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak prawnicy z naszej kancelarii. Zachęcamy więc do nawiązania z nami współpracy w celu wdrożenia postanowień RODO w Państwa firmie.

 

Jakie zmiany w funkcjonowaniu firm niesie RODO?

RODO jest dokumentem wprowadzającym w dużej mierze nowe zasady przetwarzania danych osobowych. Ponadto zawiera zbiór nowych definicji w zakresie przetwarzania danych. W związku z tym regulacje te wymagają od przedsiębiorcy dużej wiedzy w tej kwestii, a także dobrego rozeznania we wszystkich procedurach. Nie jest to łatwe, gdyż wiele z tych przepisów jest mało przejrzysta i pozostawia dużo wątpliwości. Dlatego też pomoc prawnika może okazać się bardzo przydatna.

 

Na czym polega nasza pomoc?

Każdy przedsiębiorca powinien zastosować się do przepisów i obowiązków wynikających z RODO. Wśród nich jest między innymi stworzenie odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Nasza kancelaria zajmie się tym kompleksowo, sporządzając projekty dokumentów, takich jak polityka prywatności i retencji danych, rejestr czynności przetwarzania danych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, polityka bezpieczeństwa. Stworzymy także wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzór ewidencji osób upoważnionych oraz oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe. Ponadto będziemy reprezentować Państwa firmę w postępowaniach administracyjnych czy podczas kontroli GIODO/PUODO.

Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z kancelarią.