Sprawy spadkowe Września

Nasza kancelaria prowadzi sprawy spadkowe, które należą do najbardziej delikatnych z jakimi się spotykamy. Sprawy te normują skutki prawne, które wiążą się ze śmiercią osoby fizycznej. Prawo spadkowe obejmuje więc kolejność dziedziczenia, sporządzanie testamentów (zwykłych i szczególnych), zachowek, sposoby przyjęcia i odrzucenia spadku, kwestię odpowiedzialności za długi spadkodawcy, podział spadku czy umowy dotyczące spadku. Spadkobiercy, którzy nierzadko mają wiele pytań i rozterek, potrzebują pomocy prawnika, by cały proces dziedziczenia przebiegał bezproblemowo i korzystnie dla nich.

 

W jaki sposób kancelaria pomaga w sprawach spadkowych?

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane ze sprawami spadkowymi. Oferta obejmuje więc:

  • udzielanie porad prawnych w sprawach spadkowych,
  • ustalenie wartości zachowku i możliwości jego dochodzenia,
  • podział spadku, czyli majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców,
  • zabezpieczenie spadku oraz wyłączenia z dziedziczenia,
  • pomoc prawną w przypadku długów spadkowych.

Zapewniamy również reprezentację przed sądem, która obejmuje między innymi sporządzanie wniosków, pozwów i innych pism procesowych, a także osobisty udział pełnomocnika w posiedzeniach sądu. Na bieżąco monitorujemy również sprawę, by w razie konieczności wziąć udział w negocjacjach pozaprocesowych.

Prowadzimy również sprawy o zachowek, których celem jest zabezpieczenie bliskich spadkodawcy, którzy nie otrzymali nic w spadku.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii, której biura mieszczą się we Wrześni, Bydgoszczy I Poznaniu.