Prawo zamówień publicznych

Jedną z naszych specjalizacji jest prawo zamówień publicznych. Oferujemy szeroki wachlarz usług na rzecz podmiotów startujących w przetargach na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Oferujemy również kompleksowe wsparcie podmiotowi zamawiającemu.

Jeśli więc chcą Państwo:

  • złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jako Zamawiający,
  • pogłębić wiedzę na temat prawa dotyczącego zamówień publicznych,

nasi prawnicy pozostają do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy.

Nasze usługi obejmują opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umów z zamawiającymi, a także identyfikujemy ryzyko prawne związane z uczestnictwem w danym przetargu. Pomagamy wykonawcom zamówienia publicznego również na etapie po otrzymaniu zamówienia. Podczas wykonywania usług charakteryzujemy się skrupulatnością, a także dyskrecją. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią, jeśli chcą Państwo skorzystać z naszej oferty.