Sprawy konsumenckie Września

Nasza kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach konsumenckich. Obsługujemy osoby prywatne w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń reklamacyjnych, zarówno z tytułu nienależycie wykonanych usług, jak i sprzedaży przedmiotu niezgodnego z umową.

W ramach usług związanych z prawem konsumenckim prowadzimy sprawy przeciwko sprzedawcom, deweloperom, wykonawcom usług remontowo-budowlanych, instytucjom finansowym, ubezpieczycielom, operatorom sieci komórkowych czy sprzedawcom samochodów.

Ponadto oferujemy pomoc w zakresie:

  • sporządzania i opiniowania umów oraz regulaminów świadczenia usług,
  • sporządzania regulaminów sklepów internetowych, a także ich kontroli pod względem zawartości niedozwolonych klauzul i zgodności z prawem konsumenckim,
  • prowadzenia spraw konsumenckich oraz reprezentowania Klientów w postępowaniach reklamacyjnych na każdym ich etapie.

 

Ile może potrwać postępowanie sądowe w sprawach konsumenckich?

Długość postępowania sądowego w sprawach konsumenckich zależy od aktywności pozwanego. W przypadku jego bierności od złożenia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku bądź nakazu zapłaty może minąć nawet 3-4 miesiące. Natomiast jeśli istnieje konieczność przesłuchania świadków czy zlecenia opinii biegłemu sądowemu, sprawa może wydłużyć się do 1-2 lat.

Prawnicy z naszej kancelarii wspierają konsumentów na każdym etapie konfliktu ze sprzedawcą, producentem lub dostawcą usług. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy.