Rozwody Września

Rozwody to niewątpliwie jednymi z najtrudniejszych postępowań, zarówno pod względem proceduralnym, jak i ze względu na materię jakiej dotykają. Przedmiotem rozważań sądu jest tu bowiem ocena stanu więzi pomiędzy małżonkami oraz sytuacji ich małoletnich dzieci. Jest to więc postępowanie budzące wiele trudnych emocji. W jego trakcie niezbędna jest pomoc prawnika, który obiektywnie podejdzie do sprawy i „na chłodno” postara się wywalczyć dla swojego Klienta najbardziej korzystne rozwiązania.

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego, w którego skład wchodzą właśnie rozwody. Oprócz spraw rozwodowych reprezentujemy swoich Klientów również w postępowaniach o podział majątku po rozwodzie, zasądzenie alimentów czy ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także ustalenie kontaktów z dzieckiem. Naszym pierwszym krokiem jest oczywiście sporządzenie pozwu rozwodowego, jeśli nasz Klient chce zainicjować postępowanie rozwodowe. Następnie przygotowujemy wszystkie niezbędne w postępowaniu dokumenty, pełnimy rolę mediatora pomiędzy małżonkami, a potem reprezentujemy Klienta w sądzie.

 

Pomagamy w osiągnięciu porozumienia między małżonkami

Zawsze dążymy do tego, by małżonkowie zawarli pomiędzy sobą porozumienie, by proces rozwodowy trwał krótko i był możliwie jak najmniej przykry. W tym celu sporządzamy między innymi pisemne porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, a także utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Działamy w taki sposób, by zminimalizować negatywne skutki i koszty rozwodu. Gdy jednak wymaga tego charakter prowadzonej sprawy, z pełnym zaangażowaniem i determinacją dążymy do tego, by nasz Klient otrzymał jak najkorzystniejsze dla siebie orzeczenie sądu. Zawsze wykazujemy się delikatnością i empatią, czego wymagają zwykle sprawy tego typu.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami naszej kancelarii, zapraszamy do kontaktu.