Sprawy cywilne Września

Oferujemy pomoc prawną w sprawach cywilnych, w tym między innymi sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie, odwołanie darowizny itp. Są to kwestie, z którymi spotykamy się na co dzień, ale wymagają fachowej wiedzy i pomocy prawnika. Prawo cywilne jest bardzo szeroką gałęzią prawa, która reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Dlatego też sprawne poruszanie się w jego meandrach wymaga dużej wiedzy prawniczej. Samodzielne załatwianie tego typu spraw może mieć odwrotny od zamierzonego skutek i spowodować niekorzystny finał. Skorzystanie z usług prawnika w sprawach cywilnych będzie więc jedynym słusznym wyborem.

 

Zakres usług

Zakres prawa cywilnego jest bardzo szeroki. Do jego gałęzi należą m.in. prawo rodzinne, prawo własności intelektualnej czy prawo pracy. Nasza kancelaria, podejmując się spraw cywilnych, zajmuje się przede wszystkim udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem różnorodnych pism procesowych i przedprocesowych, a także opracowywaniem opinii prawnych. Ponadto oferujemy reprezentację przed sądami. W razie konieczności bierzemy również udział w mediacjach.

 

Mediacje cywilne Września

Jednym ze sposobów na doprowadzenie do ugodowego rozwiązania konfliktu będącego przedmiotem sprawy cywilnej są mediacje. W ich trakcie podejmowana jest próba ustalenia satysfakcjonującego obie strony kompromisu, przy pomocy osoby trzeciej, czyli mediatora. Główne zasady mediacji cywilnych to dobrowolność, bezstronność, poufność oraz neutralność. Ważne jest również, aby strony konfliktu zaakceptowały mediatora i jego sposoby dochodzenia do porozumienia.