Kogo dotyczy RODO?

Mimo że RODO weszło w życie już dawno temu, to nadal budzi wiele wątpliwości. Dziś poznasz podstawowe informacje na ten temat.

Czym jest RODO?

Na samym wstępie warto wyjaśnić tytułowe pojęcie. RODO to Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które zaczęło funkcjonować dawno temu, bo od 25 maja 2018 roku. To unijny akt prawny, który wszedł w życie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Motywacją do jego stworzenia było przede wszystkim ujednolicenie prawa z zakresu danych osobowych we wszystkich krajach UE, a także zwiększenie kontroli nad tego typu informacjami.

Kogo obowiązuje RODO?

Mówiąc najprościej, RODO dotyczy każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Zajmując się pomocą we wdrażaniu przepisów RODO we Wrześni, zauważamy, że niekiedy pojęcie „przetwarzania” budzi wiele wątpliwości. Termin ten jest stosunkowo szeroki, gdyż obejmuje wszelkie przejawy obrotu danymi osobowymi, tj. gromadzenie, łączenie, pobieranie, wyszukiwanie, przeglądanie czy przekazywanie. Uogólniając, każda czynność powiązana z takimi informacjami może być uznana za przejaw przetwarzania.

Przestrzeganie przepisów RODO leży w obowiązku spółek cywilnych, spółek handlowych, osób fizycznych, wykonujących działalność gospodarczą, a także osób fizycznych, które jej nie wykonują. Słowem, to regulacja odnosząca się po prostu do każdego, kto dane osobowe faktycznie przetwarza.

Trzeba wspomnieć o kwestii miejsca przetwarzania, która łączy się z obowiązkiem przestrzegania RODO. Każdy podmiot dokonujący obrotu danymi osobowymi na terenie UE musi respektować treść rozporządzenia. Jeżeli jednak dane przedsiębiorstwo nie posiada siedziby w żadnym z państw członkowskich, ale kieruje jakiekolwiek usługi lub produkty do ich obywateli, nie zwalnia go to obowiązku stosowania RODO.