Blog

pełnomocnik

Zadania adwokata jako pełnomocnika w sprawach karnych

Wg polskiego prawa strony oraz pozostali uczestnicy w postępowaniu karnym mogą występować osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli procesowych. W przypadku oskarżonych adwokat lub radca prawny występuje jako obrońca, inne strony mogą ustanowić pełnomocnika, który będzie je reprezentował w postępowaniu karnym.

Czytaj więcej

młotek sędziowski

Jak skutecznie wyegzekwować należności od dłużnika?

Jako przedsiębiorcy często spotykamy się z sytuacjami, gdy nasi kontrahenci nie regulują swoich zobowiązań. Wtedy musimy podjąć kroki zmierzające do windykacji należności. Jak sprawić, by odzyskać pieniądze, które zalega nam dłużnik?

Czytaj więcej

dotacja

Dotacje na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorców

Najnowszą formą pomocy Przedsiębiorcom zmagającym się z problemami finansowymi związanymi z pandemią COVID 19 są dotacje na kapitał obrotowy dla Mikro i Małych Przedsiębiorców.  Jest to w rzeczywistości wsparcie na utrzymanie płynności finansowej, które w Wielkopolsce udzielane będzie przez grantodawcę – Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Czytaj więcej

pomoc prawna w trakcie koronawirusa

Pomoc prawna w czasach koronawirusa. Problemy i wątpliwości związane z pandemią COVID-19

Pandemia COVID-19 spowodowała wiele problemów w rozmaitych obszarach życia. W związku z wprowadzoną ustawą o szczególnych rozwiązaniach, dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz licznymi obostrzeniami, duża część społeczeństwa musi zmierzyć się z nowymi regulacjami przede wszystkim w zakresie stosunków pracy. Pomoc prawna w czasach koronawirusa dotyczy zatem najczęściej takich kwestii, jak specyfika pracy zdalnej, nowe zasady BHP, zasady regulujące wyjazdy służbowe, prawo do zasiłku opiekuńczego czy sposób przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich. W naszym wpisie postaramy się rozwiać najbardziej palące problemy i wątpliwości, związane z pandemią COVID-19.

Czytaj więcej